OneLIFE brošūras un katalogi

Bioplēves noteikšanas darbības protokols - PDF

Bioplēves noņemšanai no zobārstniecības instrumentiem - PDF

Bioplēves noņemšanai no medicīna sierīcēm - PDF


Publikācija: bakteriālā bioplēve veselības aprūpes iestādēs - PDF

Publication: bacterial biofilms in healthcare facilities - PDF