Bioplēves ietekme uz endoskopa apstrādi - kāpēc ir svarīgi pilnīgi likvidēt bioplēvi?


Lai veiktu augsta līmeņa dezinfekciju, ierīces jātīra ar augsta līmeņa tīrīšanas līdzekli, kas likvidē gan netīrumus, gan bioplēvi.

Bioplēve ir īpaši strukturēts mikroorganismu kopums (piemēram, ar bakteriofāgiem un vīrusiem saistītas baktērijas, sēnītes un/vai protozoji), ko ieskauj polisaharīda matrica, kas piestiprinās cietai, biotiskai vai abiotiskai virsmai, tostarp dzīviem audiem vai medicīnas ierīcei. Bioplēvi uzskata par dažādu hronisku infekciju cēloni, un ar to saistītas infekcijas ir ļoti grūti ārstēt un apkarot. (20)

Pētījumi apliecina, ka endoskopa apstrādes laikā bioplēve (vai noturīgi mikrobi un organiskas vielas) netiek pilnīgi likvidēta. (9,18) Citos pētījumos konstatēts, ka ilgākā laikā bioplēve un organiskie materiāli var uzkrāties arī endoskopa kanālos, ja endoskops ir vairākkārt lietots, attīrīts un bijis mitrs un izžuvis.1 Bioplēve ir unikāls veidojums, un tajā dzīvo daudz dažādu mikroorganismu. Ir pierādīts, ka daži dezinfekcijas līdzekļi var veicināt bioplēves un organisko materiālu piestiprināšanos endoskopa virsmai. (15) Šie novērojumi apliecina, ka ir ļoti svarīgi pirms dezinfekcijas rūpīgi notīrīt medicīnas ierīces un noņemt bioplēvi. (1)

Efektīvas dezinfekcijas priekšnoteikums ir TĪRAS IERĪCES

Daži autori apgalvo, ka bioplēvi var likvidēt, izmantojot dažādus tīrīšanas veidus un tīrīšanas līdzekļus (7) un ka enzīmus saturoši tīrīšanas līdzekļi ar neitrālu pH sastāvu varētu būt piemēroti elastīgo endoskopu tīrīšanai. (7,17) Enzīmus saturoši tīrīšanas līdzekļi var palīdzēt likvidēt ekstracellulārās matricas daļas, lai notīrītu un likvidētu bioplēvi un iztīrītu bioplēvē noslēgtos (un no dezinfekcijas līdzekļiem pasargātos) mikroorganismus, pastiprinot dezinfekcijas līdzekļa iedarbību.

OneLIFE - bioplēves likvidēšanas eksperts

OneLIFE mātes uzņēmums, Beļģijā reģistrēts uzņēmums REALCO, ir vadošais uzņēmums pasaulē augsta līmeņa stabilu enzīmus saturošu preparātu izstrādē. REALCO spēj atlasīt kvalitatīvus enzīmus un veidot savienojumus ar citiem enzīmiem stabilā šķīdumā. Salīdzinot ar standarta tīrīšanas līdzekļiem, OneLIFE enzīmu tehnoloģija likvidē organiskos netīrumus (skat. attēlus zemāk) neatgriezeniskās reakcijās. Enzīmi ir olbaltumvielas, un tātad tie ir dabiski. OneLIFE izstrādājumi nebojā smalkos materiālus, no kādiem izgatavotas medicīnas ierīces, un tie nekaitē videi.

OneLIFE protokols

OneLIFE enzīmu tehnoloģija atbilst ISO/TS 15883-5 : 2006 standarta prasībām; tā likvidē organiskos netīrumus un bioplēvi, iztīrot noslēgtās baktērijas, lai nodrošinātu endoskopu vislabāko augsta līmeņa dezinfekciju.

Enzyscope MD - standarta procedūra

Enzyscope MD ir enzīmus saturošs augsta līmeņa tīrīšanas līdzeklis, kas īpaši veidots atbilstoši ISO/TS standarta 15883-5 : 2006 F pielikuma* prasībām un kas paredzēts organisko vielu palieku likvidēšanai uz endoskopa. Patentētā enzīmus saturošā formula ir ļoti efektīvs tīrīšanas līdzeklis, kas likvidē arī bioplēves polimēru matricu un iznīcina tajā noslēgtās baktērijas.

Garuda MD - neitralizējoša procedūra

Īpaša patentēta formula ar ļoti lielu enzīmu koncentrāciju, lai likvidētu bioplēvi. Tīrot endoskopu ar Garuda MD, tiek pilnīgi likvidēts piesārņojums un bioplēve, nodrošinot augsta līmeņa dezinfekciju un pilnīgi iznīcinot baktērijas.


Atsauces.


Oriģinālraksts ENG.