neomoscan TE 350


Sārmains tīrīšanas un dezinfekcijas līdzeklis ražošanas un iepildīšanas iekārtu, cauruļvadu un tvertņu iekšējo virsmu kombinētai tīrīšanai un dezinfekcijai automātiskajos CIP procesos vai ar cirkulācijas metodi, kā arī kastu vai sīko un demontējamo detaļu tīrīšanai un dezinfekcijai automatizētajās iekārtās pārtikas rūpniecībā.

BIOCĪDS!

Produkta tehniskā informācija.

Produkta drošības datu lapa.