Kā pārliecināties vai izvēlētais dezinfekcijas līdzeklis ir ar piemērotu iedarbības spektru?


Katra produkta tehniskajā aprakstā ražotājs ir norādījis, atbilstoši kādiem standartiem ir veiktas atbilstības pārbaudes, zemāk piedāvājam aktuālos standartus un to atšifrējumus:

ROKU DEZINFEKCIJAI

EN1040:2006

Ķīmiskie dezinfekcijas un antiseptiskie līdzekļi. Kvantitatīvs suspensijas tests ķīmisko dezinfekcijas un antiseptikas līdzekļu baktericīdas pamatiedarbības noteikšanai.

Testa metoda un prasības (1. fāze)

EN1500:2013

Ķīmiskie dezinfekcijas līdzekļi un antiseptiķi. Higiēniska roku dezinfekcija

Testa metode un prasības (2. fāze/ 2. solis)

EN12791+A1:2018

Ķīmiskie dezinfekcijas un antiseptikas līdzekļi. Roku dezinfekcija ķirurģijā.

Testēšanas metode un prasības (2. fāze/ 2. solis

EN13624:2014

Ķīmiskie dezinfekcijas un antiseptiskie līdzekļi. Kvanitatīvs suspensijas tests medicīnas instrumentu apstrādei lietojamo ķīmisko dezinfekcijas līdzekļu fungicīdās aktivitātes novērtēšanai.

Testa metode un prasības (2. fāze/ 1. solis)

EN13704:2018

Ķīmiskie un dezinfekcijas līdzekļi. Kvantitatīvs suspensijas tests ķīmisko dezinfekcijas līdzekļu sporicīdu aktivitātes izvērtēšanai pārtikas, ražošanas, mājsaimniecības jomās un iestādēs.

Testa metode un prasības (2. fāze/ 1. solis)

EN13727+A2:2016

Ķīmiskie dezinfekcijas un antiseptiskie līdzekļi. Kvanitatīvs suspensijas tests baktericīdas aktivitātes novērtēšanai medicīnas jomā.

Testēšanas metode un prasības (2. fāze/ 1. solis)

EN14348:2005

Ķīmiskie dezinfekcijas un antiseptiskas līdzekļi. Kvanitatīvs suspensijas tests medicīnā lietoto ķīmisko dezinfekcijas līdzekļu, arī instrumentu dezinficēšanas līdzekļu, mikobaktericīdās iedarbības noteikšanai.

Testa metode un prasības (2. fāze/ 1. solis)

EN14476+A1:2016

Ķīmiskie dezinfekcijas un antiseptiskie līdzekļi. Kvantitatīvs suspensijas tests virucīdās aktivitātes novērtēšanai medicīnas jomā.

Testēšanas metode un prasības (2. fāze/ 1. solis)


VIRSMU DEZINFEKCIJAI


EN1276:2010               

Ķīmiskie dezinfekcijas un antiseptiskie līdzekļi. Kvalitatīvs suspensijas tests ķīmisko dezinfekcijas un antiseptisko līdzekļu baktericīdās aktivitātes izvērtēšanai pārtikas, ražošanas, mājsaimniecības jomās, kā arī iestādēs.

Testa metode un prasības (2. fāze/ 1. solis)

EN1650+A1:2013

Ķīmiskie dezinfekcijas līdzekļi un antiseptiķi. Kvanitatīvs suspensijas tests pārtikā, ražošanā, mājsaimniecībā un iestādēs lietoto ķīmisko dezinfekcijas un antiseptikas līdzekļu pretsēnīšu vai pretrauga iedarbības izvērtēšanai.

Testa metodes un prasības (2. fāze/ 1. solis)

EN13624:2014

Ķīmiskie dezinfekcijas un antiseptiskie līdzekļi. Kvanitatīvs suspensijas tests medicīnas instrumentu apstrādei lietojamo ķīmisko dezinfekcijas līdzekļu fungicīdās aktivitātes novērtēšanai.

Testa metode un prasības (2. fāze/ 1. solis)

EN13704:2018

Ķīmiskie un dezinfekcijas līdzekļi. Kvantitatīvs suspensijas tests ķīmisko dezinfekcijas līdzekļu sporicīdu aktivitātes izvērtēšanai pārtikas, ražošanas, mājsaimniecības jomās un iestādēs.

Testa metode un prasības (2. fāze/ 1. solis)

EN13697:2015

Ķīmiskie dezinfekcijas un antiseptikas līdzekļi. Pārtikas jomā, rūpniecībā, mājsaimniecībā uniestādēs lietoto ķīmisko dezinfekcijas līdzekļu kvanitatīvs virsmas tests baktericīdās un/vai fungicīdās aktivitātes novērtēšanai uz neporainām virsmām.

Testa metode un prasības (bez mehāniskas iedarbības) (2. fāze/ 2. solis)

EN13727+A2:2016

Ķīmiskie dezinfekcijas un antiseptiskie līdzekļi. Kvanitatīvs suspensijas tests baktericīdas aktivitātes novērtēšanai medicīnas jomā.

Testēšanas metode un prasības (2. fāze/ 1. solis)

EN14348:2005

Ķīmiskie dezinfekcijas un antiseptiskas līdzekļi. Kvanitatīvs suspensijas tests medicīnā lietoto ķīmisko dezinfekcijas līdzekļu, arī instrumentu dezinficēšanas līdzekļu, mikobaktericīdās iedarbības noteikšanai.

Testa metode un prasības (2. fāze/ 1. solis)

EN14476+A1:2016

Ķīmiskie dezinfekcijas un antiseptiskie līdzekļi. Kvantitatīvs suspensijas tests virucīdās aktivitātes novērtēšanai medicīnas jomā.

Testēšanas metode un prasības (2. fāze/ 1. solis)

EN16615:2015 

Ķīmiskie dezinfekcijas un antiseptikas līdzekļi. Kvantitatīva testa metode baktericīdās un pretraugu aktivitātes novērtēšanai uz medicīnā lietotām neporainām virsmām ar mehānisku iedarbību, izmantojot slaucīšanu ar salveti (4 - lauka tests)

Testa metode un prasības (2. fāze/ 2. solis)

EN16777:2019

Ķīmiskie dezinfekcijas un antiseptiskie līdzekļi. Kvantitatīvs neporainas virsmas tests bez mehāniskas darbības medicīnas jomā lietojamo ķīmisko dezinfekcijas līdzekļu virucīdās aktivitātes novērtēšanai.

Testa metode un prasības (2. fāze/ 2. solis)

Papildus variet iepazīties ar ražotāja Dr. Schumacher piedāvāto produktu atbilstībām:

Virsmu apstrādei

Roku un ādas apstrādei