KĀ PAREIZI veikt dažādu virsmu apstrādi?


Papildus tam, ka tiek izvēlēts atbilstošs apstrādes risinājums (atbilstoša lietošanai gatava apstrādes metode vai pagatavots atbilstošs darba šķīdums), ir būtiski izstrādāt apstrādes procesu, ko var validēt. Papildus pareizā dezinfekcijas līdzekļa izvēlei, Dr. Schumacher GmbH piedāvā detalizētas apstrādes instrukcijas, kas balstītas uz pētījumu rezultātiem sadarbībā ar neatkarīgiem testēšanas institūtiem un akreditētu institūciju ieteikumiem.

Pieejamās instrukcijas:


{% if config_social_follow_bar_script_hash %} {% endif %}