Instrumentu dezinfekcijas līdzekļu efektivitātes pierādīšanai ir divi jauni standarti:


Lai pierādīt dezinficējošo iedarbību, ķīmisko dezinfekcijas līdzekļu pārbaude tiek veikta saskaņā ar Eiropas standartiem: CEN/TC 216 "Ķīmiskie dezinfekcijas līdzekļi un antiseptiķi".

Šie standarti tiek patstāvīgi atjaunināti. Turklāt tiek pievienoti jauni standarti, lai novērstu iespējamās nepilnības.

Instrumentu dezinfekcijas līdzekļu efektivitātes pierādīšanai ir divi jauni standarti:

EN 17111: 2018-12: kvantitatīvs nesēja tests virucīdas iedarbības novērtēšanai instrumentiem, kas tiek lietoti medicīnas sfērā - testēšanas metode un prasības (2. fāze, 2. solis). Šis tests tiek izmantots kā papildinājums EN 14476 (2. fāze, 1. solis).

EN 17126: 2019-2: kvantitatīvs suspensijas tests ķīmisko dezinfekcijas līdzekļu sporicīdas iedarbības novērtēšanai instrumentiem, kas tiek lietoti medicīnas sfērā - testēšanas metode un prasības (2. fāze, 1. solis). Šis tests aizvieto EN 13704 medicīnas sfērā.

Jauno standartu piemērošana dažos gadījumos var mainīt dezinfekcijas līdzekļu lietošanas nosacījumus.