ES dalībvalstis ziņo par nelikumīgiem un neefektīviem dezinfekcijas līdzekļiem


ECHA/NR/20/17

Vairākas ES valstis ir paziņojušas ECHA un Eiropas Komisijai, ka COVID-19 pandēmijas dēļ tirgū ir palielinājies neatbilstīgo (rokas) dezinfekcijas līdzekļu skaits.

Valstu izpildes iestādēm ir jārīkojas, lai aizsargātu iedzīvotājus no nelegālu un neefektīvu izstrādājumu riska.

Helsinki, 2020. gada 5. jūnijs - Lielais pieprasījums pēc dezinfekcijas līdzekļiem cīņā ar COVID-19 un tas, ka dalībvalstis piešķir ārkārtas veselības atļaujas, tirgū ir piesaistījis jaunus ražotājus un piegādātājus. Šiem uzņēmumiem, iespējams, nav iepriekšēju zināšanu par piemērojamo tiesisko regulējumu, un, lai arī daudzi rīkojas godprātīgi un izmanto visu pieejamo palīdzību, ko piedāvā ECHA un valstu iestādes, šķiet, ka daži izmanto situāciju.

20 ES dalībvalstis ir ziņojušas par neatbilstīgu (rokas) dezinfekcijas līdzekļu pieaugumu savos tirgos kopš 2020. gada marta.

Daudzi no viņiem ziņoja par dezinfekcijas līdzekļu gadījumiem, kuriem nav vajadzīgās atļaujas vai kuriem nav bīstamības marķējuma. Daudzas valstis arī norādīja, ka tās ir atradušas produktus, par kuriem tika apgalvots, ka tie ir dezinfekcijas līdzekļi, bet kuru sastāvs nevar būt pietiekami efektīvs pret vīrusiem - piemēram, aktīvo vielu nepietiekamas koncentrācijas dēļ. Kad dalībvalstis uzskata, ka šie produkti nopietni apdraud gan profesionāļu, gan patērētāju veselību, tās paziņo par pret tiem veiktajiem pasākumiem "Ātrās brīdināšanas sistēmā nepārtikas precēm" (RAPEX), nodrošinot drošu ES vienoto tirgu un piesaistot sabiedrības izpratni par šādiem produktiem.

Valstu izpildes iestādes turpina veikt tirgus pārbaudes, tostarp tiešsaistes pārdošanas kontroli, lai izvairītos no neefektīviem produktiem, ko patērētājiem tirgo kā dezinfekcijas līdzekļus cīņai pret COVID-19. Izpildes darbības ietver soda naudas un produktu izņemšanu no tirgus.

“Ja dezinfekcijas līdzekļi tiek ražoti vai izmantoti neatbilstoši, tie var drīzāk apdraudēt veselību, nevis mūs droši aizsargāt. Valstu iestādēm ir svarīgi pārbaudīt un izpildīt tiesību normas, arī tajos gadījumos, kad mēs saskaramies ar ārkārtas apstākļiem. ECHA vāc valstu iestāžu atsauksmes par īpašām grūtībām un steidzamiem jautājumiem, kas jānoskaidro, lai atbalstītu noteikumu izpildi valsts līmenī,” saka Ervins Annijs (Erwin Annys), ECHA Atbalsta un izpildes vienības vadītājs.


Vairāk informācijas pieejams šeit.

{% if config_social_follow_bar_script_hash %} {% endif %}