neodisher Septo PreClean


neodisher Septo PreClean ir šķidrs koncentrāts manuālai termostabilu un termolabilu instrumentu un lokano endoskopu tīrīšanai un priekš-dezinfekcijai. neodisher Septo PreClean ir baktericīda, levurocīda iedarbība un iedarbība pret apvalkotiem vīrusiem.

Ķīmisko dezinfekcijas līdzekļu iedarbības efektivitātes pierādīšanai ir piemērojami Eiropas standarti CEN/TC 216 "Chemical Disinfectants and antiseptics" - Ķīmiskie dezinfekcijas līdzekļi un antiseptiķi. Šie standarti tiek patstāvīgi atjaunināti. Kā arī tiek pievienoti jauni standarti, lai novērstu visas iespējamās nepilnības.

Dr. Weigert kā medicīnas ierīču ražotājam ir pienākums pārbaudīt un pierādīt savu produktu efektivitāti atbilstoši aktuālajiem standartiem:

EN 17111 : 2018-12: Ķīmiskie dezinfekcijas un antiseptikas līdzekļi. Kvantitatīvs nesēja tests medicīnisko piederumu virucīdās aktivitātes novērtēšanai. Testēšanas metode un prasības (2. fāze, 2. solis). Šis tests ir jāizmanto kā papildinājums EN 14476 (2. fāze, 1. solis).

Papildus arī pieejams tests atbilstoši šim standartam: EN 14476 : 2013+A2 : 2019 Ķīmiskie dezinfekcijas un antiseptiskie līdzekļi. Kvantitatīvs suspensijas tests virucīdās aktivitātes novērtēšanai medicīnas jomā. testēšanas metode un prasības (2. fāze, 1. solis).

Apgalvojums "iedarbības pret apvalkotiem vīrusiem", nozīmē iedarbību pret VISIEM apvalkotiem vīrusiem.

Iedarbība pret Korona vīrusu tiek definēta zem "Iedarbība pret apvalkotiem vīrusiem".

neodisher Septo PreClean ir pārbaudīts saskaņā ar augstāk minētajiem standartiem. Tā rezultātā tiek veiktas šādas izmaiņas lietošanas rekomendācijās (sarkanā krāsā):


Baktericīdas un levurocīdas iedarbības piemērošanas rekomendācijas paliek nemainīgas.