Individuālo aizsardzības līdzekļu apstrādeineodisher MediClean forte piemērots arī automātiskai un manuālai Individuālo aizsardzības līdzekļu apstrādei.

Elpošanas aparātu/ respiratoru un to piederumu manuālai apstrādei imersijas vannās:

10 - 30ml/L (1,0 - 3,0%), auksts ūdens līdz max.40ºC, iedarbības laiks 15 - 30 min.

Automātiskai īpašu individuālo aizsardzības līdzekļu tīrīšanai saskaņā ar ražotāja rekomendācijām (elpošana saparāti/ respiratori un to piederumu apstrāde mazgāšanas - dezinfekcijas iekārtās, programmas specifikācijas saskaņā ar ražotāja rekomendācijām):

10 ml/L (1,0%), 55ºC, 2 min

Produkta tehniskā informācija.


{% if config_social_follow_bar_script_hash %} {% endif %}