Dr. Schumacher

Dr. Schumacher

Jau 40 gadus piedāvā ļoti efektīvus, drošus un lietošanai ērtus produktus personāla un pacientu aizsardzībai. Infekcijas izplatīšanās risks caur personālu ir augsts, taču to var novērst ar efektīvu roku dezinfekciju. Regulāra virsmu tīrīšana un dezinfekcija var novērst mikroorganismu pārnešanu pacientiem un personālam.

Jaunais higiēnas līmeņu iedalījums - PREVENT - PRESERVE - PROTECT - ir ražotāja atbilde medicīnas sfērā vienmēr aktuālajam jautājumam par higiēnas vienkāršību un drošību un ļauj intuitīvi lietot dezinfekcijas līdzekļus attiecīgajā veidā.

Dr. Schumacher higiēnas līmeņu shēma - drošībai un vienkāršībai.

PREVENT - veselības aprūpes iestāžu sabiedriskās vietās ir svarīgi radīt drošu vidi pacientiem, personālam un apmeklētājiem. Uzgaidāmās telpas, koridori un biroji ir pirmās kontakt-zonas infekciju slimību izplatīšanā. Profilaktiskās dezinfekcijas pasākumi var kavēt patogēnu izplatīšanos.

PRESERVE - tiklīdz mēs pārvietojamies no sabiedriskām zonām uz nodaļām un ambulatorajām ārstniecības vietām, ir daudz faktoru, kas palielina infekciju risku. Higiēna un dezinfekcija vispārējās ārstēšanas telpās, palātās ir ar augstākām prasībām.

PROTECT - izolētas medicīnas telpas, kā arī slimību uzliesmojumu gadījumā, infekciju slimību uzņemšanas risks vai arī jau novājināta pacienta veselības apdraudējums ir ļoti augsts. Intensīvās aprūpes nodaļās, onkoloģijā vai neonataloģijā - augsta riska zonās - higiēnas efektivitātei jābūt maksimālai.Produktu katalogs

{% if config_social_follow_bar_script_hash %} {% endif %}