• CLEANISEPT wipes MAXI

Spirtu nesaturošas ātrās dezinfekcijas salvetes medicīnas ierīču un medicīnas inventāra tīrīšanai un dezinfekcijai. Īpaši piemērotas vidēju virsmu apstrādei.

EN16615 (ar mehānisku iedarbību, netīras virsmas) - 1 min

EN14476 (tīras virsmas) - 30 sek

EN14476 (netīras virsmas) - 2 min

EN13727 (netīras virsmas) - 1 min

EN13624 (netīras virsmas) - 1 min


Biocīdu produktu regula: ātrai spirtu jutīga medicīnas iekārtu un visu veidu virsmu tīrīšanai un dezinfekcijai

(Biocīda reģ.nr.: LV03102019/6892).

Medicīnas ierīču direktīva: ātrai spirtu jutīgu neinvazīvu medicīnas ierīču apstrādei. Klase IIa.


Aktīvā viela uz 100g:

0.5g alkilgrupa (C12-16) dimetilbenzilamonija hlorīds

0.25g didecildimetilamonija hlorīds


Iepakojums:

Kārba ar lietošanai gatavām 100 salvetēm (salvetes izmērs 20 x 22 cm).

Tags: Dr. Schumacher, Virsmu dezinfekcija, Medicīnas ierīču apstrāde, Dezinfekcijas salvetes